TREBA VAM BETON

Posedujemo najmoderniju automatizovanu betonsku bazu u regionu koja nam omogućava da postignemo visok i ujednačen kvalitet betona.

PONUDA BETONA

ŠIROK SPEKTAR USLUGA

Odlikuje nas visok nivo preciznosti i pouzdanosti u planiranju budžeta za izvođenje radova, kao i rada u okvirima već određenog budžeta i završetak radova u dogovorenom roku.

USLUGE

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA

Kroz primenu integrisanih sistema upravljanja konstantno unapređujemo poslovanje

Ugradnja svežeg betona

Beton se ugrađuje u prethodno pripremljene kalupe – oplate koje mogu biti sačinjene od drveta, metala, plastike, gume, betona ili kombinacije nekih od navedenih materijala

Da bi beton što homogenije bio ugrađen u oplatu, odnosno kalupe, sa što manje šupljina, vazdušnih i vodenih mehurića i time postigao što bolje čvrstoće i dobar izgled, potrebno je aktivirati ga, odnosno pobuditi masu tako da svako zrno zauzme ispravan položaj. Važan faktor za postizanje visokog kvaliteta je ispravno ugrađivanje betona.

VIZIJA I MISIJA

       Naša vizija pre svega je efikasan, stabilan i društveno odgovoran poslovi sistem u građevinskom sektoru.

      Orjentisanost ka kupcima praćenjem njihovih zahteva, proširenjem asortimana i stalno poboljšanje kvaliteta prodaje, usluga i proizvodnje.

      Dostizanje izvozne sposobnosti preduzeća i učvršćivanje pozicije lidera na našem području uz pokrentanje novih investicija.